/customers/tro-helbred.org/tro-helbred.org/httpd.www/wordpress/wp-content/plugins/wp-cache/wp-cache-phase1.php Relevante bøger : Research in Faith and Health

“Vilsenhetens epidemiologi: En religionspsykologisk studie i existentiell folkhälsa” af Cecilia A. Melder

April 7, 2011

Kære Netværk,

Cecilia A. Melder, religionspsykolog fra Uppsala Universitet, færdiggjorde sin afhandling “Vilsenhetens epidemiologi: En religionspsykologisk studie i existentiell folkhälsa” i januar 2011.

Her er et kort uddrag fra pressemeddelelsen:
Många i vårt moderna sekulariserade samhälle lider av existentiell ohälsa vilket i förlängningen leder till att vi mår sämre även psykiskt och fysiskt. Det menar religionspsykologen och uppsaladoktoranden Cecilia Melder. I sin avhandling, som läggs fram i januari, föreslår hon att man utformar samhälleliga insatser för att råda bot på den bristande existentiella hälsan.
Link til pressemeddelelse

Abstract
The existential dimension has gained importance in health studies in the last decades (Moreira-Almeida & Koenig, 2006; DeMarinis, 2008). Little Swedish research exists in this area. A pilot study was conducted in a suburban Stockholm, Church of Sweden parish. Research question was: “How does the existential dimension of health, understood as the ability to create and maintain a functional meaning-makings system, affect the person’s self-rated health and quality of life?” Theoretical framework included: health research focusing the existential dimension; public health through psychology of religion; and, object-relations theory. The mixed-methods format included semi-structured interviews, and surveys: 1) on meaning-making, and 2) Swedish pilot translation of WHOQOL-SRPB (self-rated health and quality of life including spirituality, religiousness and personal beliefs). Central results showed a positive relation between the existential health dimension and: overall ratings of physical, mental, social, and environmental health (p = .008); the overall existential health dimension and mental health (p = .008); and, social health (p= .046) and, the combined health items “How do you feel?” and “How satisfied are you with your health?” (p = .001). These results find support in WHO’s health perspective, and are linked to DeMarinis’ health dimensions and Winnicott’s understanding of potential space. Health dimensions: physical, mental, social, ecological and existential, are closely interlinked. The existential dimension is important through interaction with the others, and through its function as an autonomous health dimension. The study underlines the need for – and offers a culturally-tested method and model to explore existential needs in this secularized context.

Afhandlingen kan downloades her.

“Hvad i alverden er meningen? Om at leve med kronisk sygdom og handicap” af Lisbeth Riisager Henriksen (red.)

April 7, 2011

Den 14. april udkom “Hvad i alverden er meningen? Om at leve med kronisk sygdom og handicap af Lisbeth Riisager Henriksen (red.)”. Bogen er tilegnet mennesker, der lever med kronisk sygdom og handicap og deres pårørende, samt behandlere, læger, sundhedspersonale, psykologer, præster mv. Den skildrer de sociale og eksistentielle problemstillinger, som kan opstå i livet, når man lever med kronisk sygdom og handicap.

Man kan læse mere om bogen i pressemeddelelsen her.

Om Susan Strangs ph.d.-afhandling: Thesis by Susan Strang: EXISTENTIAL CHALLENGES AND COPING IN PALLIATIVE CANCER CARE – Experiences of patients and family members

September 7, 2010

Susan Strang har skrevet en ph.d.-afhandling ved Karolinske Institutet i Sverige med titlen Existential Challenges and Coping in Palliative Care – Experiences of patients and family members. Den er nu tilgængelig on-line her.

Hun har en del andre interessante artikler om forholdet mellem tro og helbred, bl.a. følgende artikler, publiceret med hendes bror Peter Strang:

Existential pain–an entity, a provocation, or a challenge? (2004)

Questions posed to hospital chaplains by palliative care patients. (2002)

Spiritual needs as defined by Swedish nursing staff. (2002)

Hendes bror har også mange interessante artikler indenfor palliativ omsorg med relation til tro-helbred-feltet, jvf pubmed.

Ny bog om etniske minoriteter i sundheds- og socialvæsenet

July 22, 2010

Kære Alle,

Følgende er indsendt af Naveed Baig, Etnisk Ressourceteam ved Rigshospitalet:

“Det er med stor glæde at vi kan præsentere en ny bog om etniske minoriteterDet er med stor glæde at vi kan præsentere en ny bog om etniske minoriteter i Danmark der bl.a. indeholder et kapitel om Etnisk Ressourceteam. Antologien hedder ‘Tro, omsorg og interkultur- erfaringer fra social- og sundhedsområdet’ (Hans Reitzels Forlag) Der er bidrag fra Henning Nabe-Nielsen, Lise Dyhr, Christian Nørregaard, Flora Ghosh, Marianne Kastrup, Peter la Cour, Asad Farooq Ahmad, Lissi Rasmussen, Grete Holdt Brorholt, Naveed Baig, Stéphanie Torbøl, Anette Sonne Nielsen Den er redigeret af Naveed Baig, Marianne Kastrup og Lissi Rasmussen. Bogen er den første samlede og helhedsorienterede fremstilling af tro og omsorg ud fra et multikulturelt perspektiv. Vi håber også på at den vil blive brugt som lærebog på diverse sundheds – og sociale institutioner.

Læs mere om bogen her: http://www.gyldendal-akademisk.dk/Newsletter/NyhedsbrevHansReitzel/Socialogsundhedsfag/Tro%20omsorg%20og%20interkultur.aspx?email=lk@ga-forlagene.dk&us_safe_id=35154U75C11803F34C

Fortsat god sommer!

Niels Christian

Samfund uden Gud

January 9, 2009

Ny bog af den amerikanske religionssociolog Phil Zuckerman. Forlaget Univers, 2008

Hvorfor tror danskere meget mindre på Gud end resten af verden? Hvordan forholder vi os så til døden og meningen med livet? Hvorfor fungerer vores samfund alligevel?  

Det er nogle af de spørgsmål, man må stille sig, når man kigger på danskerne med amerikanske briller. Og det er lige hvad den amerikanske religionssociolog Phil Zuckerman har gjort i bogen ”Samfund uden Gud” om sit forskningsprojekt i og om Danmark og danskeres religiøsitet. I bogen argumenterer han for, at et samfund uden Gud ikke alene er muligt, men også kan være ganske civiliseret og behageligt.

”Samfund uden Gud” udgives af Center for Multireligiøse studier ved Det Teologiske Fakultet, Aarhus Universitet.

I hjertet af Danmark

January 9, 2009

Ny bog om institutioner og mentaliteter i Danmark: Peter Gundelach; Hans Raun Iversen; Margit Warburg. Hans Reitzels Forlag, København 2008

Pressen skrev:

Der er al mulig grund til at hilse det foreliggende forskningsprojekt velkommen. Det er befriende med en forskning, der rent faktisk tager menigmand og dennes meninger alvorligt.”

Povl Götke, Kristeligt Dagblad


For en udlænding er det svært at skelne en dansker fra en nordmand eller en svensker. Alligevel er de fleste danskere enige om, at det er noget særligt at være dansk. I hjertet af Danmark indkredser hvad ”det danske” er.

Bogen viser, at danskere deler nogle særlige tankegange og måder at møde, forstå og handle i verden på. Deres mentale mønstre er udviklet over en lang periode og er tæt sammenvævet med de institutioner, der præger de fleste danskere. Det er i familien, skolen, civilsamfundet og velfærdssamfundets mange fælles institutioner, man bliver socialiseret til at være dansker. Som fælles udgangspunkt har danskerne også de naturgivne ydrer rammer om et land højt mod nord og en fælles tradition omkring religion og nation. Disse forudsætninger melder sig hele tiden, uden at danskerne altid er bevidste om det. Bogen bygger på en lang række interviews med mange forskellige danskere om deres syn på livet, børn, familie, arbejde, fritid, frihed, fællesskab, lighed, tro, engagement m.m. Det samlede billede er broget og mangfoldigt. Og umiskendeligt dansk.

Peter Gundelach er professor i sociologi. Hans Raun Iversen er lektor i praktisk teologi. Margit Warburg er professor i religionssociologi. Alle Københavns Universitet. Bidrag af Mehmet Ü. Necef, Carl Pedersen og Rashmi Singla. 


Kan bjerge flytte troen?

January 9, 2009

Ny bog om meningen med livet; om religion og helbred: Christoffer Johansen og Niels Christian Hvidt (red). Gyldendal 2008.

Læs mere her: kanbjergeflyttetroen.dk 

Forlaget skriver:

Oplevelsen af alvorlig, livstruende sygdom er hverdag for mange danske familier. Mere end 750.000 danskere lever med eftervirkningerne af at have været i behandling for kræft, hjertesygdom, sukkersyge eller depression. Og mange har oplevet andre alvorlige livsbegivenheder som død i den nærmeste familie, ulykker og naturkatastrofer.

Disse oplevelser kan blive eksistentielle skilleveje i livet, øjeblikke hvor der sker en forandring i vores opfattelse af verden, af meningen med livet eller af religiøse spørgsmål. Disse øjeblikke får mange af os til at tage fat i os selv og reflektere over det liv, der venter. Antologien Kan bjerge flytte troen? åbner flere indgangsvinkler til, hvordan disse livstruende begivenheder rejser grundlæggende eksistentielle dilemmaer: Er der en mening med livet, eller er alt meningsløst? Kan bjerge flytte troen? rækker langt ud og omfatter både videnskabelige, religiøse og personlige beretninger.

Blandt bidragyderne er kunstneren Per Kirkeby, forfatter Pia Tafdrup, læge og formand for Etisk Råd Ole Hartling, professor Hans Hertel samt en række internationale navne.

Bogens to redaktører, Theol.Dr. Niels Christian Hvidt og overlæge Christoffer Johansen har henholdsvis forsket inden for forholdet mellem tro og helbredelse og arbejdet med psykosocial forskning i forbindelse med kræft.

I 2004 udgav de antologien Kan tro flytte bjerge?, som handlede om forholdet mellem tro og helbred og indeholdt bidrag fra forskere fra mange forskellige faglige kontekster herunder teologer, læger og psykiatere. Bogen var med til at rejse en diskussion af, hvordan mennesker håndterer sygdom ud fra deres eksistentielle og religiøse ressourcer.

Videos, Slideshows and Podcasts by Cincopa Wordpress Plugin